Pedagogies

Hora de comer

Presentació

Si ens pregunten quina pedagogia seguim i com comprenem l’educació, l’aprenentatge, el subjecte i la societat, respondrem amb el plural pedagogies. Les reflexions pedagògiques dels últims cent anys ens han ensenyat que en l’acció educativa és important:

Fonts d’inspiració

En Valimen Aprén mantenim sempre la mateixa actitud curiosa que tractem d’inculcar als xiquets. Per això, a l’hora de dissenyar les nostres activitats, busquem recolzament i inspiració en quasi tot el que està al nostre abast. Ací tenim alguns exemples: